Voorzorg

Voorbespreking (menu-item) anker Wensenboekje (menu-item) anker  

Resomeren als alternatief voor begraven

Wat er met een lichaam gebeurt na een overlijden staat beschreven in: “De wet op de lijkbezorging”. De keuzes zijn: begraven, cremeren of ter beschikking stellen aan de wetenschap. Het ter beschikking stellen  is nu eigenlijk niet mogelijk, omdat er meer dan voldoende lichamen zijn. In Nederland wordt momenteel onderzocht of “resomeren” van het lichaam […]

Uitvaartmuziek top 20

Top 20 van meest gedraaide nummers tijdens een uitvaart in Nederland Bij de meeste uitvaarten wordt uitvaartmuziek gedraaid. Het gaat dan vaak om muziek die past bij de overledene. Een uitvaartnummer kan bijvoorbeeld ook het nummer zijn dat werd gedraaid toen de overledene ging trouwen. Iedere familie heeft zo zijn eigen motivatie waarom een bepaald […]

Voor wie steekt u een kaarsje aan?

Foar Elkoar en de plaatselijke begrafenisondernemers, organiseren samen een herdenkingstocht voor alle overledenen op donderdag 2 november. Van oudsher wordt 2 november, de datum van Allerzielen, gebruikt om een moment stil te staan bij de mensen die overleden zijn. Stil staan bij de mensen waar we waardevolle herinneringen aan hebben, om te vieren wie ze waren en wat ze ons hebben nagelaten. Iedereen krijgt te […]

Vanuit het buitenland

Internationaal transport van overledenen vanuit het buitenland naar Nederland Wat betreft de wetten en regels voor internationaal vervoer van een overledene vanuit een ander land naar Nederland is het volgende van toepassing. De regels verschillen voor drie verschillende groepen ‘buitenlanden’: 1. de landen die net als Nederland partij zijn in de Overeenkomst van Straatsburg inzake […]

Gewijzigde aanlevertijden en verschijningsdata Kerst 2017 – Nieuwjaar 2018

Op maandag 25 december, dinsdag 26 december 2017 (eerste en tweede kerstdag) en op maandag 1 januari 2018 (nieuwjaarsdag) zullen Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en Friesch Dagblad niet verschijnen. In de week van kerst verschijnen alle weekbladen één dag later dan gebruikelijk; na Nieuwjaarsdag verschijnen alle weekbladen op de bekende tijdstippen. In verband […]

Onthulling memoriezerk bij Dorpskerk Huizum

Op vrijdagmiddag 27 oktober a.s. wordt een memoriezerk onthuld voor de stoffelijke resten van vijf personen die eerder werden aangetroffen in de Sixma-grafkelder in Huizum Dorp. Daaraan voorafgaand vindt in de Dorpskerk om 15:00 uur een publiekelijk toegankelijke ceremonie plaats waarbij wordt stilgestaan bij het leven van betrokkenen en het bijzondere verhaal rond hun stoffelijke […]