Wat er met een lichaam gebeurt na een overlijden staat beschreven in: “De wet op de lijkbezorging”.

De keuzes zijn: begraven, cremeren of ter beschikking stellen aan de wetenschap. Het ter beschikking stellen  is nu eigenlijk niet mogelijk, omdat er meer dan voldoende lichamen zijn.

In Nederland wordt momenteel onderzocht of “resomeren” van het lichaam opgenomen zal worden in deze wet.

Wat “resomeren” is, wordt uitgelegd in het filmpje.