Kan ik iets voor je doen? Kan ik iets voor je zijn?

Na een overlijden

Na een overlijden in een ziekenhuis of instelling geeft het
verplegend personeel u verdere aanwijzingen. Bij een overlijden thuis neemt u eerst contact op met uw huisarts.
Kort daarna belt u Uitvaart Fryslân nr. 06 – 45463538 
U krijgt één van ons aan de lijn. Voor het melden van een overlijden zijn wij dag en nacht bereikbaar.

In dit telefoongesprek stellen we u een aantal vragen: waar wilt u dat de overledene naar toe gaat, waar en door wie wordt hij of zij verzorgd en wanneer zullen we dat doen. Ook maken we een afspraak waar en hoe laat we u zullen ontmoeten. Niet alles hoeft in dit eerste gesprek geregeld te worden. Samen met u gaan we stap voor stap vorm geven aan de dag van de uitvaart.

Wij houden de hele periode, van overlijden tot en met de uitvaart nagenoeg dagelijks contact met u.

De kosten voor een uitvaart zijn afhankelijk van uw
specifieke wensen en keuzes. Wij kunnen u adviseren
en zorgen voor een duidelijke begroting.