Foar Elkoar en de plaatselijke begrafenisondernemers, organiseren samen een herdenkingstocht voor alle overledenen op donderdag 2 november. Van oudsher wordt 2 november, de datum van Allerzielen, gebruikt om een moment stil te staan bij de mensen die overleden zijn. Stil staan bij de mensen waar we waardevolle herinneringen aan hebben, om te vieren wie ze waren en wat ze ons hebben nagelaten. Iedereen krijgt te maken met de eindigheid van het bestaan. In het delen van afscheid nemen ligt ook de mogelijkheid tot verbinding. De mensen van voorbij, herdenken op de manier die bij u past.

De tocht begint om 19.00 uur op het kerkhof in Nes. Er is daar een tafel ingericht met kaarsjes  en waxinelichtjes. We luisteren daar naar muziek en u kunt daar een kaarsje opsteken als u dat prettig vindt. We vervolgen onze route richting het kerkhof van Akkrum, waar een verhaal verteld wordt en een herinneringsplek wordt ingericht voor de ongeboren en/ of te vroeg gestorven kindertjes. Daarna gaan we via het viaduct, waar ook muziek gespeeld wordt, richting de Terptsjerke in Akkrum. Op de Bleek richten we een herinneringsboom in, waar u uw herinneringen en of namen van overleden personen in kunt hangen, die u in de Terptsjerke kunt schrijven. U kunt, als u dat prettig vindt, uw eigen symbolen en of bloemen meenemen en een plaats geven waar u dat nodig vindt tijdens de tocht. In de Terptsjerke is muziek, krijgt u de mogelijkheid om ook een kaarsje te branden en is er warme chocolademelk. Rond 21.00 uur willen wij de tocht afsluiten.

U bent van harte uitgenodigd de hele tocht met ons mee te gaan, maar u kunt ook op een willekeurig punt insteken. Iedereen is welkom. Herdenken van de doden leidt tot geworteld zijn in onze samenleving, opdat de warmte en het gedachtegoed van onze voorgangers levend wordt gehouden.

Tot ziens op 2 november.

Voor verder informatie: Hennie Sixma, tel.  06 10 77 78 31 of Nynke Bergsma, tel. 06  46 24 31 06